เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้ให้บริการระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะด้วยเครื่องจีพีเอสที่สมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานสากล พร้อมด้วยซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด

Read more

ผลิตภัณฑ์และบริการ

GPS Tracker ส่วนบุคคลแบบพกพา GPS Tracker ติดตามยานพาหนะ

Read more

จีพีเอสสำหรับติดตามจักรยานยนต์

AGT ECO 4 อุปกรณ์ติดตามจักรยานยนต์ แบบ Real-Time พร้อมอุปกรณ์สั่ง ติด/ดับ เครื่องยนต์ ให้ทุกการเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้น

Read more

หน้าแรก

 

บริษัท เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง จำกัด (AGT)

เราคือผู้ให้บริการระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะด้วยเครื่องจีพีเอสที่สมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานสากล พร้อมด้วยซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด โดย Asia Global Tracking ได้เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือไว้สำหรับคุณเพื่อติดตามทรัพย์สินของท่านเกือบทุกอย่าง ได้ทุกที่ และทุกเวลา

การตรวจสอบและบริหารจัดการกลุ่มรถขนส่งเป็นงานบริการที่ทางบริษัทฯเรามีความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง และผลิตภัณฑ์จีพีเอสของเราครอบคลุมการใช้งานในการติดตาม ระบุตำแหน่ง และตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมด ตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรัก จนถึงรถบรรทุกขนส่ง ซึ่งเรามีอุปกรณ์และเครื่องมือติดตามนานาชนิดที่ท่านสามารถวางใจไว้คอยบริการ

ระบบ GPS ติดตามยานพาหนะสำหรับรถโดยสารประจำทางและรถบรรทุกขนส่ง

“ปลอดภัยไว้ก่อน” เป็นมาตรการและแนวปฏิบัติที่ได้รับการปลูกฝังและแนะนำให้ดำเนินตาม ซึ่งเป็นหลักการซึ่งครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ไม่เพียงแค่ในแวดวงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่รวมถึงการสัญจร การเดินทาง ฯลฯ อีกด้วย อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของเรา และมักจะก่อให้เกิดความเสียหายกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย ถึงแม้ว่าเราทุกคนได้ระมัดระวังและเพียรพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม ปัญหานี้สามารถเฝ้าระวังได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ GPS ติดตามยานพาหนะ AGT Tracking System ของเรา เป็นระบบ Telematics ซึ่งได้รับอนุญาตและเป็นไปตามระเบียบและประกาศของกรมการขนส่งทางบก โดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นเพื่อที่จะบังคับใช้ติดตั้งบนรถเมล์โดยสาร รถตู้ รถบัส รถหัวลาก และรถบรรทุกขนส่ง โดยกำหนดให้ทั้งผู้ประกอบการรถเมล์โดยสาร รถบัส รถตู้โดยสาร รถหัวลากและรถบรรทุกขนส่งปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ภายใน 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านไปนี้ เพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง (AGT) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว และพร้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการรถบรรทุกขนส่งได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าของการลงทุนให้กับธุรกิจของท่าน เราเชื่อมั่นว่าอุปกรณ์ระบบ GPS ติดตามยานพาหนะที่ทางบริษัทเลือก ออกแบบ และคัดสรรให้กับทางท่านลูกค้านั้นจะสามารถตอบทุกโจทย์ของธุรกิจของท่าน พร้อมการบริการแอพพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและเหมาะกับยานยนต์ชั้นนำในตลาดปัจจุบัน

 

TRACK … TRACE … TRUST
Find the objects you want and the targets you need!

 

Skip to toolbar